top of page

Klinika

Konsultacje psychiatryczne są ukierunkowane na znalezienie optymalnego rozwiązania w terapii pacjenta, zmierzającego do uzyskania całkowitej remisji lub wyleczenia. 

Misja

Misją jest pomoc przy zaburzeniach lub chorobach psychicznych - wprowadzenie pacjenta w remisję oraz całkowite wyleczenie

Wizja

Zastosowanie wszelkich dostępnych środków do poprawy i normalizacji stanu psychicznego. 

Zamierzenie się na wyleczenie pacjenta.

bottom of page