top of page

Psychiatria sądowa

Historia

Pracę jako biegły psychiatra zacząłem 25 lat temu. Najpierw jako psychiatra sądowy w Polsce, obecnie jako expert witness w Anglii. Łącznie przygotowałem około 3500 ekspertyz. Zakres prawo karne, prawo cywilne, sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy spadkowe.

Oferta

Pomoc  przy analizie dokumentacji medycznej, badanie stanu psychicznego w trakcie wystąpienia danej sytuacji, pisanie alternatywnej opinii sądowo / psychiatrycznej.

Jeżeli się nie zgaadzasz z opinią biegłego sądowego, masz na to inne zdanie, zostałeś pokrzywdzony w sprawach spadkowych, majątkowych, masz problemy w pracy z pracodawcami lub zarządem, złe traktowanie wpłynęło negatywnie na twój stan psychiczny- mogę z tym pomóc. 

Jeśli masz prawnika - pomogę ustalić linię postępowania.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page